"Spin Spin Spindle". Coincidence or deliberate action?

Authors

  • Godlewska Patrycja Doctoral School of Theological and Artistic Humanities Academia Aritum Humaniorum, University of Nicolaus Copernicus in Torun https://orcid.org/0000-0003-3874-5721

Keywords:

medieval, spinning, weaving, gender, movement

Abstract

Spinning and weaving have commonly been associated with women's primary occupations. In the cosmology of many cultures, there were divine spinners of human destiny, responsible for life and death. In medieval reality, in which the division of roles was very defined and marked, any deviation from the generally accepted scheme could constitute an offense. It was at this time that specialized craft guilds emerged. Textiles, spinning, and weaving ceased to be the domain of women and became the domain of men. It was not an accident, but a conscious act. Linked to the human subconscious of deep-rooted symbolism. Socially and culturally, spinning has always belonged to women. It usually took place in the privacy of the home, where the energy of the work was directed inwards, towards the production of material for personal use. Weaving was associated with male power. The first reason was related to the changeability and ambiguity of the nature of spinning. The second was the constancy, dynamism, and movement that accompanied weaving. It is identified with outward-directed activity. With the changing economic situation, men took over the weaving market and brought it outside the home. They formed craft guilds and engaged in distribution. The takeover of the former domain of women by men was a deliberate action and a consequence of a series of symbolic events preceding this process.

References

Bibliography:

Devis N. Z. (2009). Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturalnego (red) MacAloon J.J. Charivari, honor i wspólnota w Lyonie i Genewie w XVII wieku, (pp. 75-98), (ed) wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Dumezil G.(2006) Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej, Warszawa

Gładziku N. (1997). Omphalos czyli pępek świata. Płeć jako problem filozofii politycznej Greków, Prządki, (pp.63-70), Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Gołębiowska-Suchorska A.(2011). „Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki daje”. O spójności ludowej wizji świata. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Malec M. (2003). Motyw wrzeciona w ikonografii starożytnej i wczesnochrześcijańskiej, Roczniki Humanistyczne tom LI, zeszyt 4, pp. 53-78

Mierzwiński A. (2019). Eschatologicze skutki przędzenia i tkania. Z dziejów semiotyzaji wytwórczych w kontekstach sepulkralnych. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

Miller N.K. (1986). Poetics of Gender, The Archanologies: The Woman, the Text and the Critic (pp. 271-295), New York

Negrel E.(2018). Théâtre et charlatans dans l’Europe moderne, Politique du charivari. L’homme d’épée charlatan à l’Ancien Théâtre-Italien (pp.301- 315) , Paris

Øye I. (2016). When did weaving become a male profession? Danish Journal of Archeology, 2016 vol. 5, NOS. 1–2, 34-51 http://dx.doi.org/10.1080/21662282.2016.1245970

Price N. S. (2002). The Viking Way. Religion and War in Late Age Scandinavian, Uppsala

Rudnicka M. (2014). Kręć się kręć wrzeciono. O tkactwie i jego symbolice w perspektywie genderowej. Ogrody Nauki i Sztuki, 4, 180-186. doi: 10.15503/onis2014-180-186

Sokalska M. (2010). Pieśniowe kobiety-kobiety prządki, Wielogłos, vol 1, issue 7-8, 147-165

Szczuka K. (2001). Kopciuszek, Frankeinstein i inne. Feminizm wobec mitu, Prządki, tkaczki i pająki. Uwagi o twórczości kobiet, (pp. 27-45), ed. eFKa, Kraków

Taylor R. L. (2014). Deviant burials in Viking Age Scandinavia, London

Toussaint-Samat M. (1998). Historia stroju (transl.) Szeżyńska-Maćkowiak K. Warszawa

Wadsworth F.W. (2009). Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego. (red) MacAloon J. J „Kocia muzyka” w „Księżnej d’Amalfi”. Websterowski taniec szaleńców a tradycja charivarii (pp. 98-126), Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wasilewski J. (1976). Symbolika ruchu obrotowego i rytualnej inwersji. Etnografia Polska, T. XXII, z. 1, 81-108

Walęciuk-Dejneka B. (2014). Ludowy obraz kobiety-Perspektywa Inności. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce

Żychlińska J. (2017). Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej, wyd. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Yanagisako S. J. Collier J. F. (2007). GENDER. Perspektywa antropologiczna. Tom I: Organizacja społeczna (red). Hryciuk R. E. and Kościańska A., O ujednoliconą analizę płci kulturowej i pokrewieństwa (transl.) Klekot E., (pp. 21-60), wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Downloads

Published

2022-06-30

How to Cite

Patrycja, G. (2022). "Spin Spin Spindle". Coincidence or deliberate action?. Journal of Narrative and Language Studies, 10(19), 165–172. Retrieved from https://nalans.com/index.php/nalans/article/view/511