Editorial Team

                                                                    Editorial Board

Editor-in-Chief

Dr. Mustafa Zeki Çıraklı

Supervisor

Dr. John Pier (ENN)

Co-Editors (2021)

Dr. Ferit Kılıçkaya

Dr. Çiler Hatipoğlu

Dr. Martina Pfeiler

Dr. Tzu Yu Allison Lin

Dr. Benjamin Harvey

Dr. Hilal Peker

Dr. Sonja Novak