Using Turkish as Mother Tongue in a Multicultural Society

A Sociological Study on Turks in Germany

Authors

Keywords:

Multiculturalism, Bilingualism, , German-Turks, mother tongue, second language

Abstract

Bilingualism is a significant topic to be discussed in the context of multiculturalism in Germany. This paper examines the transformations that underwent through assimilation policies faced by the Turk migrants who migrated to and started to live in Germany. The most important one of these transformations is the degree of using the native language. So, using Turkish as native language in this multicultural country demands a further research. This research is descriptive-explanatory research based on content analysis. This paper aims to critically analyze how Turks as migrants in Germany use their mother tongue while living in a multicultural country. In this study, many policies of Germany towards immigrant Turks, i.e., educational policies, language learning processes, and the transformations of their native languages, are discussed. This paper finds that while learning the language of the culture in which they are integrated, Turks damage their mother tongue. As a result, a hybrid language emerges because they cannot fully comprehend the foreign language they learn as a second language since Turks in Germany could not use their mother tongue both in the family and in their social environment.

References

Aktay, Y. (2003). Küreselleşme Çokkültürlülük sahicilik. Tezkire Publications.

Anık, M. (2012). Kimlik ve çok kültürcülük sosyolojisi. Açılım Kitap Publications.

Arslan, M. (2006). Almanya’daki Türk işçi çocuklarının eğitim sorunları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 233-245.

Arslan, S. (2016). Çokkültürlü eğitim ve Türkiye: Mevcut durum, beklentiler, olasiliklar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 412-428. https://doi.org/15. 10.17755/esosder.97373

Backus, A., Jørgensen, J.N., & Pfaff, C.W. (2010). Linguistic effects of immigration: Language choice, codeswitching, and change in Western European Turkish. Language and Linguistic Compass, 4(7), 481-495. https://doi.org/10.1111/j.1749-818x.2010.00215.x

Bağlı, M., & Ertan, Ö. (2013). Çokkültürlü vatandaşlık. Çizgi Publications.

Baker, C. (2001). Foundations of bilingual education and bilingualism. Multilingual Matters Ltd.

Baker, T. L. (1994). Doing social research. McGraw-Hill, Inc.

Başkan, Ö. (1969). Yabancı dil öğretimi, ilkeler ve çözümler. Multilingual Publications.

Bloomfield, L. (1933). Language. H. Holt and Company.

Cengiz, A. K. (2006). Dil-kültür ilişkisi açısından Hatay’da iki dillilik [Unpublished master thesis]. Mustafa Kemal University Institute of Social Sciences.

Çakır, M. (2002). Almanya'daki çok kültürlü ortamlarda Türkçenin anadili olarak kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 39-57.

Dastgoshadeh, A., & Jalilzadeh, K. (2011). Language loss, identity, and English as an international language. European Journal of Social Sciences, 21(4), 659-665.

Eckardt, F. (2007). Multiculturalism in Germany: From ideology to pragmatism—and back? National Identities, 9(3), 235-245. https://doi.org/10.1080/14608940701406211

Ehrkamp, P. (2006). ``We Turks are no Germans'': Assimilation discourses and the dialectical construction of identities in Germany. Environment and Planning A, 38(9), 1673-1692.

Foertsch, P., & Frank, J. (2007). Türkische dedien in Deutschland. Deutsch als Fremdsprache, 1, 15-32.

Genç, Y. (2004). Almanya’da çokkültürlülük kültürler arası eğitim ve Türk öğrencilerin durumu (Hessen örneği) [Unpublished doctoral dissertation]. Sakarya University.

Grosjean, F. (2020). The amazing rise of bilingualism in the United States. Psychology Today. Available at: https://www.psychologytoday.com/us/blog/life-bilingual/201809/the-amazing-rise-bilingualism-in-the-united-states (Accessed on: 20.06.2021).

Hinnenkamp, V. (2005). Semilingualism, double monolingualism and blurred genres-on (not) speaking a legitimate language. Journal of Social Science Education, 4(1), 57-90. https://doi.org/10.2390/jsse-v4-i1-979

Houwer, A. D. (1998). Environmental factors in early bilingual development: The role of parental beliefs and attitudes. In G. Extra & L. Verhoeven (Eds.), Bilingualism and migration (pp. 75-96). Mouton de Gruyter.

Hsiao, J., & Wittig, M. A. (2008). Acculturation among three racial/ethnic groups of host and immigrant adolescents. American Journal of Community Psychology, 42(3-4), 286-297. https://doi.org/10.1007/s10464-008-9205-9

Johston, B. (1994). Environmental degradation and human right abuse. In B. R. Johnston (Eds.), Who pays the price? The sociocultural context of environmental crisis. Island Press.

Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. TDK Publications 575.

Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Clarendon Press.

Lewandowski, T. (1984). Linguistisches wörterbuch 1-2-3. Quelle und Meyer Verlag.

Lopez-Reyna, N. A. (1996). The importance of meaningful contexts in bilingual special education: Moving to whole language. Learning Disabilities Research & Practice, 11(2), 120-131.

McNeill, P. (1995). Research methods (2nd ed.). Routledge.

Mueller, C. (2006). Integrating Turkish communities: A German dilemma. Population Research and Policy Review, 25(5/6), 419-441.

Orendt, M. (2010). The integration of the Turks into German Society: Turks on their way to parallel societies or to true integration? Bilge Strateji, 2(3), 165-182.

Oruç, Ş. (2016). Türkçede ana dil ve ana dili. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 2(1), 311-322. https://doi.org/10.20322/lt.15463

Oskay, Ü. (2011). İletişimin ABC’si. Der Publications.

Özdemir, S.M., Benzer, H., & Akbaş, O. (2009). Almanya'da yaşayan 15-19 yaş Türk gençlerinin eğitim sorunlarına ilişkin bir inceleme (Kuzey Ren Vestfalya örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 23-40.

Özensel, E. (2013). Doğu toplumlarında ve Türkiye’de birlikte yaşama arayışı: Çokkültürlülük mü? yoksa yeni bir model mi? Akademik İncelemeler Dergisi/Journal of Academic Inquiries, 8(3), 1-17.

Özodaşık, M. (2008). Geleneksel oyun popülasyonundaki değişmelerin çocukların kişilik ve sosyalleşmeleri üzerine olan etkileri. 5.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi: Çocukluk, Yöntem, Araştırma ve Etik, 20-22 Ekim, Conference Proceedings, Turkey Communication Studies Center.

Özönder, M. C. (2005). Irk ve etniklik kavramları hakkında. Tek Ağaç Publications.

Özşen, A., Çalışkan, T., Önal, A., Baykal, N., & Tunaboylu, O. (2020). An overview of bilingualism and bilingual education. Journal of Language Research, 4(1), 41-57.

Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek-Kültürel çeşitlilik ve siyasi teori. Phoenix Publisher.

Pfaff, C. W. (1991). Turkish in contact with German: Language maintenance and loss among immigrant children in Berlin (West). International Journal of the Sociology of Language, 90, 97-129. https://doi.org/10.1515/ijsl.1991.90.97

Polat, M., & Yılmaz C. (2012). Alman eğitim sisteminde çokkültürlülüğün izleri: Osnabrück üniversitesi örneği. E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences, 7(4), 1032-1044.

Procter, M. (1995). Analysing other researchers’ data. In N. Gilbert (Eds.), Researching social life (pp. 255-269). Sage Publications.

Rezzagil, M. (2010). 5-8 yaş iki dilli çocukların Türkçe artikülasyon özelliklerinin sesbilgisel (fonolojik) süreçler açısından incelenmesi [Unpublished master thesis]. Hacettepe University Institute of Social Sciences.

Romaine, S. (1998). Early bilingual development: from elite to folk. In G. Extra & L. Verhoeven (Eds.), Bilingualism and migration (pp. 61-73). Mouton de Gruyter.

Rovira, L. C. (2008). The relationship between language and identity. The use of the home language as a human right of the immigrant. REMHU-Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 16(31), 63-81.

Sağlam, M. (1991). Federal Alman ilkokullarında Türkçe ve Türk kültürü programının etkililiği-Kuzey Ren Vestfalya eyaleti örneği. Anadolu University Open Education Publications.

Schaefer, R. T., & Lamm, R. P. (1995). Sociology (5th ed.). McGraw-Hill, Inc.

Schroeder, C., Şimsek, Y., & Küppers, A. (2015). Turkish as a minority language in Germany: Aspects of language development and language instruction. Zeitschrift für Fremdsprachenforchung, 26(1), 29-51.

Schultz, C., & Kolb, H. (2015). Managing cultural diversity in Federal Germany: Bavaria and Berlin as classic antagonists. Fédéralisme Régionalisme, 15, 1-22.

Strauss, C. L. (1994). Irk, tarih ve kültür (H. Bayrı & R. Erdem, Trans.). Metis Publications. (Original work published 1952 A.D.)

Şen, Ü. (2016). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretiminde öğretmen yetiştirme sorunu ve üniversitelerdeki mevcut durumun değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi/Journal of Mother Tongue Education, 4(4), 518-529. https://doi.org/10.16916/aded.01771.

Şahin, B. (2010). Almanya’daki Türk göçmenlerin sosyal entegrasyonunun kuşaklar arası karşılaştırması: Kültürleşme. Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 103-134.

Turan, F., & Islam, M. (2021). Günümüz toplumlarında ikidillilik. In İ. Güleç, B. İnce & H. N. Demiriz (Eds.), İkidillilik ve ikidilli çocukların eğitimi (pp. 79-102). Kesit Publications.

Turan, K. (1997). Almanya'da Türk olmak. T.R. Prime Ministry Family Research Institution Publications.

Yıldız, C. (2008). Almanya’da ana dili olarak Türkçe öğretimi ve Alman okullarındaki Türk çocuklarına yönelik eğitim uygulamaları. Accessed on 25 April 2020 at : http://www.dobam.eu/downloads/cytuerkcev2.pdf

Yılmaz, M. Y. (2014). İki dillilik olgusu ve Almanya’daki Türklerin iki dilli eğitim sorunu. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 1641-1651. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6216

Yurdakul, G. (2013). Jews and Turks in Germany: Immigrant integration, political representation, and minority rights. In A. Salvatore, O. Schmidtke & H. J. Trenz (Eds.), Rethinking the public sphere through transnationalizing processes Europe and beyond (pp. 251-268). Palgrave Macmillan.

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Islam, M., & Bozdağ, Z. (2021). Using Turkish as Mother Tongue in a Multicultural Society: A Sociological Study on Turks in Germany. Journal of Narrative and Language Studies, 9(16), 160–173. Retrieved from https://nalans.com/index.php/nalans/article/view/281

Issue

Section

Review Articles